In 280 pagina's leggen we uit wat demotie is, welke fasen je doormaakt en welke de tips zijn voor de betrokkene en voor de HR-verantwoordelijke. 

In vele bedrijven zetten mensen een stapje terug in de hiërarchie ; demotie heet dat. Soms doen ze dat vrijwillig, omdat ze wat meer vrije tijd willen of hun balans werk-privé meer in evenwicht willen brengen. Vaak worden ze gedwongen, omdat ze slachtoffer zijn van een interne ruzie, als gevolg van een besparingsronde of een fusie. Je behoudt dan wel je werk, maar op een lager niveau. 

Dat lijkt eenvoudig, maar zowel zakelijk als emotioneel komt er bij een demotie heel wat kijken. Want hoe bereid je zo’n vrijwillige demotie voor? Hoe ga je met een gedwongen stap terug om? En hoe zorg je er als werkgever voor dat die medewerker opnieuw gemotiveerd geraakt?

Het inleidende deel legt uit wat demotie is en wat het met een mens en zijn persoonlijkheid doet. “Demotie tast je gevoel van eigenwaarde veel meer aan dan ontslag”. Daarnaast gaan de auteurs dieper in op demotie als mogelijke oplossing voor de vergrijzende arbeidsmarkt. Want als we allemaal langer moeten werken, kunnen carrières niet voor iedereen in stijgende lijn blijven gaan. Daarbij komt dat een oudere werknemer het niet altijd ziet zitten om werkweken van 60-70 uur te draaien.

Een tweede deel schetst de remotiecurve, de verschillende fasen die een gedemoveerde doorloopt. Professionele coaches, psychologen en consultants delen hier hun kennis, ervaring en inzichten en vertellen hoe je door het dal gaat om uiteindelijk aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. “Want ook dàt is een dominante maatschappelijke opvatting: dat onze carrière per definitie in stijgende lijn gaat en dat je dus degradeert als je verlaagt”. 

Twee advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht, leggen haarfijn uit wat juridisch mag en niet mag.Ze leggen de wetgeving en rechtspraak uit als een handleiding voor alle betrokkenen.

Het geheel is doorspekt met verhalen van 14 bekende en minder bekende Belgen die over hun vrijwillige of gedwongen stap terug vrijuit praten, onder wie Mimi Lamote (ex-ceo C&A, nu: VP Grandvision), Peter Leyman (ex-ceo Volvo, ex-senator, ex-Voka), Fernand Koekelberg (ex-hoofd van de Federale Politie) en Ludo Busschots (acteur oa Windkracht 10 &producer oa. Flikken). Ze vertellen open hoe het zover is gekomen, wat de gevolgen waren en hoe ze ermee om gaan.

De auteurs halen uit elk beklijvend verhaal de positieve elementen naar boven. Want een stap terug betekent bijna altijd een stap vooruit. Misschien niet op de hiërarchische ladder, wel als gelukkiger mens. Een demotie wordt dan een remotie. Daarom sluit het boek af met concrete tips voor de werknemer, de werkgever of de HR-manager. “Eén van de belangrijkste sleutels tot remotie is het terugvinden van de passie“.

Remotie, een stap terug is een stap vooruit” is enerzijds geschreven voor de gedemoveerde en zijn directe omgeving. Anderzijds is het boek de eerste handleiding in ons land voor de werkgever en de HR-verantwoordelijke.

Het voorwoord is van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Het nawoord is van ontslagnemend Minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte